Seuraa Tamro Oyj

Asiakastarina: Hoitoa eniten tarvitseville

Blogikirjoitus   •   Joulu 19, 2017 08:57 EET

Mikko Fernström on ollut vuoden ajan Biogen Finlandin johdossa.

Biogen tunnetaan parhaiten MS-talona, mutta yrityksen ytimessä ovat myös harvinaissairaudet sekä muut neurologiset sairaudet, joihin ei ole aiemmin ollut lääkehoitoa.

Mikä yhdistää Parkin­sonin ja Alzheime­rin tautia, ALS:ää ja SMA:ta?

Kaikki ovat neurolo­gisia sairauksia, joihin Biogen panostaa merkittävästi tutkimusresursseja.

Biogen on bioteknologia-alan pioneereja. Yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 1978, ja se on koko olemassa olonsa ajan keskittänyt toimintansa terapia-alueisiin, joissa on suuri hoidollinen tarve. Kaikki lähti MS-taudista, johon ei ollut alun perin hoitoja saatavilla.

Suomessa tiukka fokus ja vahva kasvu

Biogen Finlandin johdossa on Mikko Fernström, jonka ura lääkealalla alkoi myyntiedustajana vuonna 1992. 25 vuoteen mahtuu monenlaista toimenkuvaa eri lääkeyhtiöissä muun muassa myynnissä ja markkinoinnissa, viestin­nässä ja liiketoimintayksikköjen joh­dossa. Biogenissa Fernström on ollut vuoden ajan.

Biogen Finlandissa on käynnissä kova kasvuvaihe. Keskitymme erityi­sesti sairauksiin, joissa on suuri lääketie­teellinen tarve. Paikallisen organisaation henkilöstön työnkuviin kuuluvat muun muassa myynti ja markkinointi, hinta­korvattavuusasiat ja yhteydet paikalli­siin viranomaisiin, Fernström sanoo.

Monesta muusta lääkeyhtiöstä Biogenin erottaa vahva keskittyminen neurologiaan. Yritys on markkinajohtaja MS-taudin lääkehoidoissa Suomessa ja koko maailmassakin.

Biologiset toiminnan ytimessä

Biologisten lääkkeiden vaikuttavat ai­neet on valmistettu tai ne ovat peräisin biologisesta lähteestä. Sen vuoksi lääk­keiden tutkimus ja tuotanto on vaativaa ja hyvin erilaista kuin kemiallisten lääk­keiden. Tutkittavista ja kehitettävistä lääkkeistä yhä suurempi osa on biologi­sia.

Biologiset lääkkeet ovat olleet tärkeä osa Biogenia yrityksen perustamisesta lähtien. Oikeanlainen osaaminen ja kasvava sairauksien synty- ja toimintamekanismien ymmärrys auttavat yritystä kehittämään aiempaa kohdenne­tummin vaikuttavia hoitoja.

Tähtäimessä harvinaissairaudet

Harvinaissairauksia on suuri määrä, mutta vain harvaan on hoitoa. Biogen tekee tutkimuksia, joiden avulla pyri­tään löytämään uusia hoitoja harvinais­sairauksiin.

Yksi aluevaltauksista on SMA eli spinaalinen lihasatrofia. Kyseessä on etenevä lihasrappeumatauti, joka johtuu tietyn proteiinin puutteesta elimistössä.

Suomessa on toista sataa SMA-poti­lasta, ja uusia tapauksia havaitaan 5–6 vuosittain. Potilasmäärä on hyvin pieni, mutta hoidon tarve erittäin suuri, sillä sairaus vaikuttaa potilaiden lihasten toimintakykyyn ja on vaikeimmillaan hengenvaarallinen. Hoitoa ei ole ollut aiemmin saatavilla.

SMA:n hoitoon tarkoitetulle Biogenin valmisteelle myönnettiin myyntilupa nopeutetussa aikataulussa, sillä hoidon tarve on suuri ja hakemusta edeltävät tutkimustulokset olivat vakuuttavat. Yhdysvalloissa myyntilupa saatiin joulu­kuussa 2016 ja Euroopassa toukokuussa 2017.

Euroopassa hoidon piirissä on tällä hetkellä satoja potilaita. Biogen jatkaa yhä SMA:n tutkimusta ja pyrkii löytämään sairauteen uusia hoitovaihto­ehtoja, sillä lääketieteellinen tarve on edelleen suuri.

Viranomaisilta kevennyksiä prosessiin

EU:ssa astui vuonna 2000 voimaan har­vinaislääkkeitä koskeva asetus, joka loi paremmat edellytykset harvinaissairauk­sien hoitojen tutkimukselle ja kehittämi­selle. Lääkeviranomainen tarjoaa harvi­naislääkestatuksen saaneille lääkkeille tieteellistä ja hallinnollista neuvontaa.

Lisäksi myyntilupa- ja muihin lääke­valvonnan maksuihin voi saada helpo­tuksia. Tietyille valmisteille voi myös saada kymmenen vuoden yksinoikeuden markkinoilla. Asetuksella halutaan taata harvinaissairautta sairastaville yhdenvertainen oikeus hoitoon muihin potilaisiin verrattuna.

Kevennyksiä tarvitaan, sillä esimer­kiksi myyntilupaan tähtäävien harvinais­lääkkeiden tutkimusten potilasmäärä ei voi olla niin suuri kuin yleisempien sairauksien kohdalla, sillä potilasmää­rä on kokonaisuudessaan niin pieni, Fernström sanoo.

Tulevaisuudessa uusia potilasryhmiä

Harvinaissairauksien lisäksi Biogenilla on mittavaa tutkimustoimintaa käyn­nissä Parkinsonin ja Alzheimerin taudin sekä ALS:n hoidon osalta.

Esimerkiksi Alzheimer ja ALS ovat vaikeita sairauksia, joihin ei toistaiseksi ole saatavilla taudinkulkua muuttavaa hoitoa. Uskomme vahvasti, että tulevai­suudessa löydämme entistä parempia hoitoja näillekin potilasryhmille, Mikko Fernström vakuuttaa.

Lue lisää: www.biogen.fi

Artikkeli on julkaistu Tamron Tampuriini-asiakaslehdessä 6/2017

Teksti: Nea Aspiala

Kuva: Laura Oja

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.