Seuraa Tamro Oyj

Asiakastarina: Meidän kylän apteekki

Blogikirjoitus   •   Huhti 06, 2018 09:16 EEST

Sari Westermarck luotsaa Tammelan kunnan ainoaa apteekkia.

Pienen Tammelan kunnan apteekissa on niin hyvä palvelu, ettei asiakkaan tarvitse haikailla muualle. Kesäkaudella apteekissa piipahtavat myös lähirantojen mökkiläiset.

Osaava ja positiivinen henkilökunta.”

”Miksi mennä kauemmaksi, kun hienosti toimii oman kylän apteekki.”

”Jos sieltä ei jotain saa, niin sitä ei kukaan tarvitse.”

Näin ovat tyytyväiset asiakkaat arvioi­neet Tammelan apteekin Facebook-sivuil­la ja antaneet apteekille täydet viisi täh­teä. Apteekkari Sari Westermarck iloitsee palautteesta ja kehuu henkilökuntaansa.

– Meillä on tosi hyvä ja osaava porukka. Työntekijät tykkäävät kouluttautua ja ovat avoimia uusille asioille.

Westermarck korostaa hyvän työilma­piirin merkitystä.

– Pienessä tiimissä on tärkeää toimia hyvin yhdessä. Töihin täytyy olla mukava tulla joka päivä. Se heijastuu suoraan asiakkaillekin.

Kun Westermarck otti Tammelan kun­nan ainoan apteekin vastuulleen vuonna 2014, lähtökohtana oli kehittää apteekkia asiakkaita kuunnellen ja heidän toivei­siinsa vastaten. Pian alkoikin tapahtua. Pidennettiin aukioloaikaa, tehtiin remont­tia ja laajennettiin tuote- ja palveluvalikoimaa.

Apteekki kuulostelee jatkuvasti, miten palvelusta voisi tehdä vielä parempaa.

– Olemme panostaneet viestintään. Kanta-asiakkaillemme lähetämme säännöllisesti sähköpostia, ja Facebook-sivumme toimii hyvänä tiedotus- ja keskustelukanavana asiakkaille. Kerrom­me siellä erilaisista asiakastapahtumista ja tarjouksista, sanoo Westermarck.

Kehitysaskelia ovat olleet myös sähköi­sen reseptin vakiintuminen sekä tavaralogistiikkaan otetut sähköiset palvelut,jotka nopeuttavat työskentelyä ja lisäävät lääketurvallisuutta. Apteekin tietojärjestel­miä täytyy kehittää koko ajan ja huomioida yhteistyötahot, kuten lääkärit ja kotihoito.

– Tapaamme paljon sidosryhmiämme ja keskustelemme parhaista toimintatavoista. Teemme yhteistyötä myös paikallisten sydän-, astma- ja allergiayhdistysten kanssa. Ne käyvät meillä pitämässä teemapäiviä esimerkiksi maailman sydänpäivänä tai allergiaviikolla.

Yksilöllistä palvelua

Sari Westermarck toteaa, että lääkeneu­vonta on apteekkityön ydintä. Se tarkoit­taa, että jokaiselle asiakkaalle kerrotaan tuotteista ja niiden käytöstä yksilöllisesti. Hän kertoo, että nyt on paljon pinnalla esimerkiksi särkylääkkeiden oikea käyttö.

– Varmistamme, että särkylääkkeiden käytöstä ei seuraa asiakkaalle yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Se on aina yksilöllistä.

Koska Tammelan apteekin asiakkaista suurin osa on ikäihmisiä, apteekissa hoi­detaan paljon annosjakelua kotihoidolle, hoitokodeille ja yksityisille asiakkaille. Peruspalveluihin kuuluvat lisäksi resep­tien uusiminen ja verenpaineen mittaus sekä uusimpina lääkityksen ja inhalaation tarkistuspalvelut.

Apteekista myös kuljetetaan viikottain lääkkeitä kotihoitoon ja tarvittaessa asiakkaille kotiin, kuten nyt esimerkiksi eräälle dialyysipotilaalle.

Westermarck on pannut merkille, että asiakkaat ovat nykyään hyvin valveutu­neita. Apteekki on hänen mukaansa tie­tynlainen matalan kynnyksen terveydenhuoltopalvelu, johon on helppo tulla kysymään erilaisia asioita.

Apteekkari on itse aktiivisesti mukana apteekin arjessa ja asiakastyössä. Hän haluaa johtaa apteekkiaan siten, että kaikilla on yhteiset tavoitteet, selkeät toimenkuvat sekä omat yhdessä sovitut ja kunkin vahvuusalueisiin sopivat vastuualueet.

– Tärkein tavoitteeni on tyytyväinen ja yksilöllisesti palveltu asiakas, joka haluaa tulla apteekkiimme uudestaan, toteaa Westermarck.


TAMMELAN APTEEKKI

 • Tammela on 6 500 asukkaan kunta Kanta-Hämeessä. Kunnassa on yksi apteekki.
 • Tammelan apteekki sijoittuu Suomen mittakaavassa pienen ja keskisuuren apteekin välimaastoon.
 • Apteekissa työskentelee kolme vakituista farmaseuttia ja yksi tekninen työntekijä. Lisäksi apteekissa on osa-aikaista ja tarvittaessa töihin kutsuttavaa henkilökuntaa.
 • Asiakaskunta koostuu pääasiassa Tammelan asukkaista. Suurin asiakasryhmä on ikäihmiset, joista moni saa kotihoidon palveluita.
 • Tammela on myös suosittu kesämökkikunta, joten mökkiläiset käyttävät apteekin palveluita aktiivisesti kesäkaudella.

 • Artikkeli on julkaistu Tamron Tampuriini-asiakaslehdessä 2/2018


  Teksti: Sini Sarvanne

  Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

  Kommentit (0)

  Lisää kommentti

  Kommentti

  Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.