Seuraa Tamro Oyj

Puheenvuoro: Hyvinvoinnin lähettiläs

Blogikirjoitus   •   Helmi 12, 2018 09:07 EET

Pippa Laukka toimii myös naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

Hyvinvointi, armollisuus itselle ja itsensä kuunteleminen korostuvat Pippa Laukan puheissa.

Urheilulääkäri, tietokirjailija, kolumnisti ja terveysalan vaikuttaja Pippa Laukka toi­mii työssään hyvinvoinnin ja tasapainon lähettiläänä.

Pippa Laukka kutsuu itseään uuden polven lääkäriksi, sillä hän sanoo olevan­sa avoimempi ja suorapuheisempi kuin perinteisen koulukunnan asiantuntijat. Laukka uskaltaa haastaa asiakkaitaan ja rikkoa tabuja. Hän kirjoittaa usein vai­keiksikin koetuista asioista muun muassa Helsingin Sanomien kolumnistina.

Hyvinvoiva apteekkilainen

Tarkkuutta ja huolellisuutta vaativa ap­teekkityö edellyttää hyvää vireystilaa, kes­kittymistä ja työmuistia.

– Uni ja palautuminen vaikuttavat suo­raan hoksottimien toimimiseen päivällä. Ravinnolla ja liikunnalla taas on suuri vaikutus palautumiseen, unen laatuun ja koko hyvinvointiin, Laukka sanoo.

Kun arjen yllätykset saavat asiat kasaantumaan, haasteiden ylittämiseen tarvitaan fyysisiä voimavaroja ja hyviä ihmissuhteita. Nämä tukevat työssä jaksamista.

Työyhteisö auttaa jaksamaan työssä. Sama pätee myös toisinpäin: omasta hy­vinvoinnista huolehtiminen auttaa myös työyhteisöä.

Kuka tarvitsee ravintolisiä?

Nykyään tietoa hyvinvoinnista ja sen pa­rantamisesta on mielin määrin saatavilla.

– Kuluttajat ovat hyvin tietoisia tren­deistä ja uusista tuotteista. Luotettavaa tietoa voi kuitenkin olla vaikeaa löytää. Apteekkilaisilla on tärkeä rooli ymmär­ryksen tuojana ja oikean tiedon jakajana asiakkaille. Tämä edellyttää heiltä trendi­en ymmärrystä, Laukka pohtii.

Terve ihminen, joka syö monipuolises­ti, nukkuu hyvin ja liikkuu riittävästi, ei välttämättä tarvitse ravintolisiä, paitsi D-vitamiinia. Hyvinvoinnissa on kuiten­kin usein haasteita, jolloin hivenaineiden saanti saattaa jäädä riittämättömäksi.

– Ravintolisien tarvetta lisäävät myös tietyt sairaudet ja lääkitykset. Apteekkilai­sen on hyvä tunnistaa ihmisryhmät, joilla on erityisiä tarpeita. Nämä saa selville ky­symällä asiakkaalta, Pippa Laukka sanoo.

Uutta hyvinvoinnin saralla

Hyvinvointitrendeissä korostuu tällä het­kellä kehopositiivisuus ja armollisuus. Toisaalta toisena ääripäänä näkyvät yhä myös keho- ja ulkonäkökeskeisyys.

Tutkimusten mukaan hoikkuuden ja lihaksikkuuden arvostus on lisääntynyt viimeisen 40 vuoden aikana. Sosiaalinen media lisää ulkonäköpaineita entisestään. Ulkonäköpaineista kärsivät tyttöjen ja naisten lisäksi myös pojat ja miehet.

Hyvinvointitrendit ovat Pippa Laukan mukaan kuitenkin menossa oikeaan suuntaan:

– Moni osaa höllätä hyvällä tavalla ja keskittyä omaan hyvinvointiinsa vähän syvällisemmin. Huomio ei ole enää vain ulkonäössä ja helposti vääristyvässä kehonkuvassa.

Pienet teot ratkaisevat

Terveelliseen elämään tähtäävät ponnis­telut saattavat johtaa liiallisuuksiin, jos ei tunnista omia rajojaan.

Pippa Laukan vastaanotolle hakeu­dutaan usein ylikuormituksen vuoksi, jolloin kokonaiskuormitus on kasvanut liian suureksi oman jaksamisen kustan­nuksella. Taustalla voi olla stressi, unen puute tai liiallinen treenaaminen.

Hyvinvointiin voi vaikuttaa itse iästä riippumatta.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä. Nopei­ta kuureja tai elämää mullistavia elämän­tapamuutoksia ei kuitenkaan ole olemas­sa, vaan kaikki lähtee pienistä asioista.

Hyvinvointi koostuu riittävästä levosta, ravintorikkaasta ruuasta, sopivasta määrästä liikuntaa ja läheisistä ihmissuh­teista. Elintavoilla on perimää tai geenejä suurempi vaikutus terveyteen.

– Työssäni on parasta, kun näkee, että ihmiset saavat avun. Elämänmittainen missioni on auttaa muita ihmisiä voimaan hyvin, Pippa Laukka sanoo.


NÄIN KOHENNAT HYVINVOINTIASI – PIPPA LAUKAN VIISI VINKKIÄ

1. Lisää arjen aktiivisuutta

2. Nuku riittävästi

3. Kiinnitä huomiota lounaaseen ja välipaloihin

4. Tee valintoja, jotka ovat hyviä itsellesi ja muille

5. Ole armollinen itsellesi


Pippa Laukka toimii pääpuhujana Tamro Lähelläsi -koulutuskiertueelle vuonna 2018.

Lue lisää ja ilmoittaudu


Artikkeli on julkaistu Tamron Tampuriini-asiakaslehdessä 1/2018

Teksti: Nea Aspila

Kuva: Amparo Espana

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.