Seuraa Tamro Oyj

Puheenvuoro: Syöpää vastaan yksilöllisesti

Blogikirjoitus   •   Kesä 13, 2018 07:57 EEST

Syövän hoidon kehittyminen tuo hoitoon lisää vaikuttavuutta.

Toivon tarina on esimerkki siitä, miten syöpää hoidetaan yksilöllisesti. Toivo on kuvitteellinen hahmo, mutta tarinan esimerkit ovat todellisia. Ne kuvaavat jo käynnissä olevia yksittäisiä hankkeita, joilla yksilöllistettyjen hoitojen kehittämistä viedään eteenpäin.

1. Geenit hyötykäyttöön

Nelikymppinen Toivo harrastaa monipuolista liikuntaa. Hän seuraa harjoitusten kuormittavuutta ja kuntonsa kehitystä äly­rannekkeen avulla.

Toivo on kuullut suomalaisesta FinnGen-hankkeesta, jonka tavoitteena on geeni- ja rekisteritietoja yhdistämällä etsiä keinoja ennaltaehkäistä sairauksia ja kehittää täsmällisempiä hoitoja. Toivo haluaa tukea tulevaisuuden lääketieteellistä tutkimusta ja osallistuu biopankkien kautta tehtävään tutki­mukseen täyttämällä sähköisen biopankkisuostumuksen ja luovuttamalla verinäytteensä terveydenhuollossa asioidessaan.

2. Kaksi vuotta myöhemmin

Toivo on väsynyt ja kuumeinen. Älypuhelin kertoo, että hänen terveys- ja hyvinvointi -indeksinsä on laskenut merkittävästi. Toivo chattaa digisairaalan sairaanhoitajan kanssa, joka neuvoo häntä varaamaan ajan lääkärin vastaanotolle.

Vastaanotolla lääkäri käy läpi Toivon terveystilin tietojaja laboratoriokokeiden tuloksia. Lääkäri tutkii Toivon ja päättää lähettää tämän jatkotutkimuksiin, joiden tulok­set käsitellään moniammatillisen tiimin tapaamisessa räätälöidyn hoitosuunnitelman tekoa varten.

3. Tekoälyn tarkentamaa diagnostiikkaa

Patologin lausunto vahvistaa, että kyseessä on pahanlaatuinen kasvain. Digitaaliset leikekuvat analysoidaan tekoälyn avulla. Analyysi kertoo kas­vaimen tarkan histologisen alatyypin, pahanlaatuisten solujen osuuden ja kasvaimen aggressiivisuuden.

Tietoja verrataan miljoonia potilastapauksia sisältävään hoito- ja seurantatietokantaan. Vastaavanlaisia tapauksia verrokkina käyttäen saadaan tarkka ennuste Toivon sairauden etenemisestä ja arvio siitä, miten aikaisemmissa tapauksissa käytetyt hoidot tehoaisivat Toivon sairauteen.

Kuvantamistulokset tarkentavat kasvainsolujen sijainnin leikkaushoitoa varten.

4. Geenimuutokset selvitetään

Kasvainsolujen sekvensointi­tuloksia verrataan Toivon bio­pankkiin tallentaman verinäyt­teen tuloksiin, jolloin voidaan tunnistaa Toivon syövän syn­tyyn ja kehittymiseen vaikuttaneet geenimuutokset. Samalla määri­tetään Toivon yksilöllisen lääkeaineenvaihdunnan nopeus.

5. Räätälöityä hoitoa

Lääkeherkkyystestissä kokeillaan satojen eri lääkeaineiden tehoa Toivon syöpäsoluihin. Näin saadaan selville, mitkä lääkkeet voisivat todennäköisimmin tehota Toivon syöpään ja mitkä eivät, jolloin voidaan samalla pyr­kiä välttämään turhat hoidot ja niiden ter­veyttä kuormittavat haittavaikutukset.

6. Leikkauspöydälle!

Lääkäri käy hoitosuunnitelman läpi Toivon kanssa, ja samalla Toivo saa tunnukset sähköiseen palveluun, jonne on koottu tietoa Toivon sairaudesta, räätälöidystä hoidoista ja seurannasta.

Hoidot aloitetaan kasvaimen poistoleikkauksella, jonka suorittaa kokenut kirurgi etänä robotin avulla.

Toivolle räätälöidään yhdistelmälääkehoito, joka perustuu lääkeherkkyystestin tulokseen ja hänen yksi­lölliseen lääkeaineenvaihdunnan nopeuteensa. Toivo saa häntä varten räätälöidyt lääketabletit 3d-tulostettuina.

7. Immuunipuolustus vastaiskuun

Toivo osallistuu uuden immunoterapian kliiniseen lääketutkimukseen. Uuden hoidon avulla hänen oma immuunipuolustusjärjestelmänsä valjastetaan hyökkäämään syöpää vastaan.

Osana räätälöityä seurantaa käytetään nestebiopsianäytteitä, joista mitataan Toivon veressä kiertävän kasvain-DNA:n määrää.

8. Aktiivista seurantaa

Kotiutumisen jälkeen Toivo osallistuu itse aktiivisesti seurantaan raportoimalla oireitaan mobiilisovelluksen avulla. Hän saa mukaansa sydämen sykettä, kehon lämpötilaa ja unen laatua mittaavan älysormuksen.

Tietoja analysoi sairaalan tekoälysovellus, joka huomaa mahdolliset poikkeamat ja tekee tarvittaessa hälytyksen hoitotiimille.

Kaikki Toivon sairauden aikana kerätyt tiedot ovat äärimmäisen arvokkaita hoidon kokonaisvaltaista vaikut­tavuutta arvioitaessa.

9. Elämä jatkuu

Toivon olo alkaa kohentua. Hän löytää mobiilisovelluksen avulla vertaistukihenkilöitä, joista tulee hänelle hyviä ystäviä.


FUTURE CARE FINLAND KARTOITTAA TULEVAISUUDEN HOITOPOLKUJA

Suomessa on parhaillaan käynnissä lukuisia tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka tähtää­vät yksilöllistettyjen hoitojen kehittämiseen. Tietoa näistä hankkeista on kuitenkin saata­vissa hyvin hajanaisesti ja sitä on siksi vaikeaa löytää.

Tamron tytäryhtiö Medaffcon on tarttunut haasteeseen ja avannut uuden Future Care Finland -verkkosivuston. Sivus­tolle kootaan tietoa suomalai­sista, yksilöllistettyyn hoitoon liittyvistä innovaatioista, teknologioista ja sovelluksista. Esimerkit liittyvät tällä hetkellä syövän hoitoon.

– Sairaanhoidossa on tarve entistä vaikuttavammille hoidoille. Sivustoille kerätään lisäksi tietoa hankkeista, jotka tähtäävät sairauksien ennalta­ehkäisyyn. Suomessa tehdään valtavasti töitä näiden molempien edistämiseksi, sanoo Medaffconin vanhempi tieteellinen asiantuntija, kehityspääl­likkö Maija Wolf.

Suomella on lukuisia vah­vuuksia, jotka mahdollistavat yksilöllistettyjen hoitojen ke­hittämisen. Uusia innovaatioita syntyy tiuhaan tahtiin kehittyvän teknologian, digitalisaation, tekoälyn ja tosielämän tiedon hyödyntämisen myötä.

– Itä-Suomen yliopiston ja biopankkiosuuskunnan kanssa on parhaillaan käynnissä selvi­tystyö, jonka tarkoituksena on selvittää sairaalabiopankkien valmiuksia toimia yritysvetoi­sissa biopankkitutkimuksissa. Tämä on hyvä esimerkki hank­keista, joiden avulla luodaan tu­levaisuuden terveydenhuoltoa, kertoo Medaffconin tieteellinen asiantuntija Päivikki Hemmilä.

Lue lisää: futurecarefinland.fi


Artikkelit on julkaistu Tamron Tampuriini-asiakaslehdessä 3/2018

Teksti: Maija Wolf, Päivikki Hemmilä

Kuva: Joona Jokela

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.